Różne odwodnienia

Różne odwodnienia

Różne odwodnieniaNowością wśród rozwiązań jakie proponują nam producenci systemów odwadniania liniowego są krawężniki będące jednocześnie częściami systemu odwadniania. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, nie wymaga zabierania części drogi w celu montażu korytek. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza na wąskich drogach dojazdowych do posesji oraz do firm. Rozwiązanie takie cieszy się też dużym zainteresowaniem właścicieli parkingów. Dzięki zastosowaniu otworów wejściowych z boku nie są one narażone na zanieczyszczenia powodujące zatory, takich jak liście czy gałęzie. Takie rozwiązanie pomaga też zapobiegać powstawaniu kałuż i zlewisk wody na całej powierzchni

placów i dróg, a to głównie z tego powodu że wszystkie one są tak projektowane aby spadek był skierowany w stronę krawężników. Nie trzeba nikomu tłumaczyć że rozwiązania takie nie tylko w znacznym stopniu ułatwiają rozwiązanie problemów z odwadnianiem, ale też redukują koszta jego wykonania. Dzięki zastosowaniu krawężników będących elementami jednoczęściowego systemu odwadniania liniowego wykonujemy jednocześnie daw ważne elementy które muszą być obecne na każdym parkingu czy też drodze dojazdowej. Zarówno koszta zakupu materiałów jak i robocizny są znacznie niższe niże te które musielibyśmy ponieść wykonując obie inwestycje osobno. Nie tylko prywatni właściciele dróg i placów korzystają z tego rodzaju rozwiązań. Również centra miast coraz częścią są wyposażone w takie właśnie rozwiązania. To doskonale świadczy o ich trwałości oraz użyteczności.